Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 93/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-04-27

I ACz 2129/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 listopada 2012

Data publikacji: 30 marca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zawieszenie postępowania, śmierć strony, postępowanie zażaleniowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania
 • Ważne frazy
  • śmierć powoda, zawieszenie postępowania, śmierć strony, obligatoryjna podstawa, zgodny wniosek stron, współuczestnictwo konieczne, kodeks postępowania cywilnego, podstawa zawieszenia, podstawa do zwieszenia, postępowanie zażaleniowe, wynik i treść, zażalenie sądowe, postępowanie na zgodny wniosek, przedmiotowe postępowanie, zaskarżone postanowienie, dalsze rozpoznanie, zmarły powód, flaga, data wydania przez sąd, brak postanowienia
Zobacz»

III AUz 148/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

spadkobierca, prawo osobiste, śmierć strony, zawieszenie postępowania, przedstawiciel ustawowy, strona zdolności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania
 • Ważne frazy
  • udział następcy prawnego, następca prawny zmarły, zainteresowany pan, spadkobierca, płatnik składki, prawo osobiste, spadek, śmierć strony, udział spadkobiercy, podjęcie postępowań, dotyczących udziałów, zawieszenie postępowania, obowiązek ubezpieczenia społecznego, wyrok stały, spadkobierca pana, postępowanie z udziałem następców, przedstawiciel ustawowy, strona zdolności, sprawa dotycząca obowiązku ubezpieczenia, charakter ściśle osobisty
Zobacz»

II Cz 712/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zawieszenie postępowania, śmierć strony, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania
 • Ważne frazy
  • na śmierć, uczestniczka, zawieszenie postępowania, śmierć strony, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, własność nieruchomości przez zasiedzenie, zażalenie wnioskodawczyni, postępowanie w sprawie, postanowienie, uczestnik postępowań, wydział cywilny odwoławczy, postanowienie sądu rejonowego, skutek zażaleń, sprawa z wnioskiem, posiedzenie niejawne, wrzesień, listopad, postanowienie z dni, in, m
Zobacz»

III AUz 370/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • orzeczenie o zawieszeniu, przedstawiciel ustawowy, strona zdolności, zielona góra, właściwy związek, utrata przez stronę, charakter kategoryczny, kompetencja do badania, badanie wpływu, zażalenie pozwanego zakładu ubezpieczeń, sprawa przed organem rentowym, śmierć strony, okręgowy sąd ubezpieczeń społecznych, wpływ śmierci, lakoniczne uzasadnienie, zdolność procesowa, odwołujący płatnik, zażalenie organu rentowego, inspektor sądowy, wpływ na sytuację
Zobacz»

III AUz 149/12

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 marca 2013

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • następca prawny zmarły, stosunek ubezpieczenia społecznego, zawieszenie postępowania, udział następcy prawnego, śmierć strony, płatnik składki, dotyczących udziałów, prawo i obowiązek, prawo osobiste, spadkobierca, administracyjnoprawny stosunek, obowiązek z ubezpieczenia społecznego, dziedziczenie prawa, sprawa dotycząca obowiązku ubezpieczenia, określony czas, spadek, reguła dziedziczenia, obowiązek cywilnoprawny, postępowanie przy uwzględnieniu, kwestia do rozstrzygnięcia
Zobacz»

I ACa 896/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 lipca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania w przypadku, zakres postępowań, śmierć strony, śmierć powoda, udział spadkobiercy, przypadek śmierci, nieprawomocny wyrok, przedmiot procesu, apelacja powodów, żądanie zadośćuczynienia, prawo majątkowe, sytuacja procesowa, ochrona dobra osobistego, zawieszenie postępowania, opole, tutejszy sąd, spadkobierca, gra, następca prawny, pełnomocnik powodów
Zobacz»

III Cz 1365/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie o zawieszeniu, zawieszenie postępowania, data postanowienia, hajduk, wnioskodawczyni, podjęcie postępowań, wniosek o podjęcie, dział spadków, rak, uchylenie postanowienia o umorzeniu, postanowienie o umorzeniu, dzień ogłoszenia postanowienia, zażalenie, umorzenie postępowań, sporządzenie uzasadnienia i doręczenie, dalsze zawieszenie, zawieszenie z powodu, posiedzenie jawne sądu, strona po upływie, śmierć
Zobacz»

VIII U 3444/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wojewódzki zespół, zespół do spraw orzekania, sprawa orzekania o niepełnosprawności, zdanie czwarte, protokół rozprawy, nieopłacone składki, udział w sprawach, przedstawiciel ustawowy, strona zdolności, sprawa w ciągu, odpowiedzialność za zobowiązania spadkodawcy, prawomocne postanowienie w przedmiocie, utrata przez stronę, zaskarżana decyzja, zaskarżona decyzja, sprawa przed organem rentowym, odpis postanowienia z uzasadnieniem, spadkobierca, śmierć strony, przedmiot działu spadku
Zobacz»

I ACz 2510/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 17 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, postanowienie o podjęciu, podjęcie postępowań, prawomocność, postanowienie, ogłoszenie upadłości, wydanie postanowienia, zażalenie powoda od postanowienia, oczywiste naruszenie prawa, wiedza sądu, postanowienie o zawieszeniu, urzędu całego, postanowienie z dni, cała uiszczona opłata, wniesienie środków zaskarżenia, baran, rygiel, przywrócenie terminów, zdarzenie, upadłość strony
Zobacz»

XXV C 871/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2015

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wskazanie następców prawnych, czas ustanowienia, kurator spadku, czas zgłoszenia, śmierć strony, śmierć powoda, sprawa na zasadach, akt sprawy odpisu, właściwa droga, następca prawny zmarły, sprawa do czasu, odpis skrócony aktu zgonu, postępowanie z urzędu, warszawy wydziału, pozwany bank, na śmierć, odpis postanowienia, postępowanie w sprawie, termin rozprawy, numer
Zobacz»

I ACz 430/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 15 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, kurator, pozwana spółka, postanowienie o zawieszeniu, wniosek o podjęcie, brak w składzie organu, podjęcie postępowań, osoba wchodząca w skład, wybranie zarządu, skład zarządu, rygor zawieszenia, czynność zmierzająca do powołania, celu wybrania, poznanie, termin do wskazania, osoba prawna, zawieszone postępowanie, organ jednostki organizacyjnej, futro, powołanie zarządów
Zobacz»

V Pz 5/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 15 maja 2014

Data publikacji: 19 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlikwidowany ośrodek, zawieszenie postępowania, wskazanie następców prawnych, zdolność sądowa, dokonanie merytorycznej oceny, przedmiot zawieszenia, rada powiatów, podjęcie postępowań, zażalenie, postępowanie międzyinstancyjne, następstwo prawne, likwidacja ośrodków, miejsce następców, kompetencja sądu i instancji, goździk, potraktowanie kwestii, informacja starostwa, udział stały, strona zdolności, ogólny następca prawny
Zobacz»

VIII Gz 319/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wcześniejsze zawieszenie, utrata zdolności sądowa, następca prawny strony, umorzenie postępowań, brak ustawowych przesłanek, zawieszenie postępowania, postanowienie sądu rejonowego szczecin, umorzenie postępowania na posiedzeniu, zaskarżone orzeczenie wyroku, umorzenie postępowania w związku, niedopuszczalność wydania wyroku, konieczność rozpoznania sprawy, chwilą nastąpienia, pozwana osoba prawna, zażalenie, przedsiębiorca z dniem, nadanie klauzul wykonalności, rozpoznanie sprawy na rozprawie, leśny las, wniosek powoda o nadanie
Zobacz»

IX Ca 985/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 19 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, ból pleców, brak zdolności sądowej strony, obligatoryjne zawieszenie, śmierć strony, pojazd, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, odpis skrócony aktu zgonu, postępowanie z urzędu, przyczyna nieważności, zwolnienie lekarskie, tylna tablica rejestracyjna, uraz kręgosłupa, dyskopatia, wynik zdarzenia, wynik rezonansu magnetycznego, uszkodzenie, kręgosłup szyjny, pozwany, ostateczna decyzja w sprawie
Zobacz»

I ACz 244/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udział następcy prawnego, następca prawny zmarły, postępowanie z udziałem następców, zmarły powód, zawieszenie postępowania, punkt i postanowienie sądu, podjęcie postępowania z udziałem, zawieszone postępowanie z udziałem, obowiązek z urzędu, śmierć powoda, akt poświadczenia dziedziczenia, wiadomość o śmierci, uzyskanie wiadomości, przytoczona regulacja, wypadek śmierci, uzasadnienie postanowienia sądu okręgowego, zażalenie strony powodowej, postępowanie z urzędu, uznanie czynności prawnej, śmierć
Zobacz»

III Pz 9/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 3 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, państwowa wyższa szkoła zawodowa, postępowanie karne, przedawnienie, prokuratura rejonowa, postępowanie zażaleniowe, występek, list gończy, stanowisko nauczyciela, pozwany, uzyskanie korzyści majątkowej, oczekiwanie na rezultat, teren australii, koszt postępowań zażaleniowy, podstawa do zawieszenia, powodowa państwowa wyższa szkoła, efekt ustaleń sądu, sfałszowane świadectwo pracy, znaczenie wyników, nieprawdziwy zapis
Zobacz»

III Pz 9/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 11 maja 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, państwowa wyższa szkoła zawodowa, postępowanie karne, przedawnienie, prokuratura rejonowa, postępowanie zażaleniowe, występek, list gończy, stanowisko nauczyciela, pozwany, uzyskanie korzyści majątkowej, oczekiwanie na rezultat, teren australii, koszt postępowań zażaleniowy, podstawa do zawieszenia, powodowa państwowa wyższa szkoła, efekt ustaleń sądu, sfałszowane świadectwo pracy, znaczenie wyników, nieprawdziwy zapis
Zobacz»

I ACa 651/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do grobu, baran, bessa, śmierć strony, dysponowania grobem, sądu zawieszenia, rozpoznanie apelacji pełnomocnika, zapadnięcie wyroku sądu, postępowanie dotyczące prawa, orzeczenie o charakterze formalnym, wskazanie następców prawnych, przepis zakazu, ingerencja w rozstrzygnięcie, uprawnienie drugie, stwierdzenie uprawnień, kurator spadku, dwojaki charakter, chwilą ustanowienia, połączenie do wspólnego rozpoznania, konsekwencja prawa
Zobacz»

II Cz 99/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zmarła powódka, nieistnienie długu, dług powodów, zobowiązanie wspólne, sprawa o ustalenie nieistnienia, syndyk masy upadłości, ustalenie nieważności ugody, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, odpowiedzialność w upadłości, właściwy podpis, współuczestnictwo jednolite, zawieszenie postępowania z urzędu, konieczność zawieszenia, zażalenie, ustalenie nieważności czynności prawnej, dobrowolna spłata, fakt konieczności, następca prawny zmarły, sprecyzowanie żądania pozwu, istnienie długów
Zobacz»

III AUz 76/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 27 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zainteresowana spółka, organ jednostki organizacyjnej, osoba prawna, przypadek obligatoryjnego zawieszenia, należyta organizacja, ustanowiony prokurent, strona w postępowaniu odrębnym, reprezentowanie w procesie, powołanie kuratora, zażalenie, zaistniała przesłanka, mająca zdolność sądowa, brak w składzie organu, zaskarżone postępowanie, zawieszenie postępowania sądowego, ubezpieczenie społeczne, postępowanie w sprawie odwołania, zawieszenie postępowania z urzędu, obligatoryjna przesłanka, sprawa przed organem rentowym
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Pastuszak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Stanek,  Grażyna Czyżak ,  Iwona Krzeczowska-Lasoń
Data wytworzenia informacji: