Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 121/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-06-20

III AUz 7/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wyrok z uzasadnieniem, odpis wyroków, zażalenie, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, termin dwutygodniowy od doręczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, apelacja do sądu, wyrok z uzasadnieniem, odpis wyroków, doręczenie stronom, przywrócenie terminów, zażalenie, termin wniesienia środka zaskarżenia, odpis wyroku z uzasadnieniem, ogłoszony wyrok, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, strona odpisu, doręczenie odpisu wyroku, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie wnioskodawczyni, ustawowy termin, schorzenie o podłożu psychiatrycznym, sposób i termin, rozpoczęcie biegu
Zobacz»

III Cz 1399/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 września 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wniosek o doręczenie, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, zażalenie, ogłoszenie sentencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, hajduk, wniosek o doręczenie, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, wyrok bez uzasadnienia, zażalenie, wniosek o doręczenie wyroku, wniosek o doręczenie odpisu, opłata kancelaryjna, doręczenie odpisu wyroku, siedmiodniowy termin, pozwana apelacja, wpływ na bieg, tydzień od doręczenia, wniesione zażalenie, termin ustawowy, pozwany wniosek, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, ogłoszenie sentencji, roku złóż
Zobacz»

I ACz 842/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji, uzasadnienie w terminie tygodniowym, wniosek o doręczenie, termin do zgłoszenia, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie, ogłoszenie sentencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji, ogłoszenie wyroku, doręczenie stronom, wniosek o uzasadnienie wyroku, uzasadnienie w terminie tygodniowym, wniosek o doręczenie, wniosek o doręczenie wyroku, złożenie wniosku o uzasadnienie, termin do zgłoszenia, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie, wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, złożenie apelacji, termin do złożenia wniosku, skarżący wyrok, ogłoszenie sentencji, termin publikacji wyroku, doręczenie sentencji, strona na termin
Zobacz»

III AUz 493/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 17 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wyrok z uzasadnieniem, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie, złożyć apelację, dowolny termin, koniec biegu, spóźniona apelacja, apelacja wniesiona po upływie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, termin ustawowy, wyrok z uzasadnieniem, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie, skarżący wyrok, złożyć apelację, doręczenie stronom, dowolny termin, koniec biegu, spóźniona apelacja, możliwość zgłoszenia wniosków, miesiąc od wydania, uchybiony termin, termin do żądania uzasadnienia, apelacja wniesiona po upływie, sprawa terminów, wyrok przez sąd okręgowy, rozstrzygnięcie zawarte w wyrokach, ustalenie i rozważanie prawne
Zobacz»

III AUz 50/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 września 2015

Data publikacji: 30 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, termin na wniesienie apelacji, złożyć apelację, wyrok z uzasadnieniem, termin dwutygodniowy od doręczenia, dowolny termin, koniec biegu, termin oznaczony w tygodniach, spóźniona apelacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, wtorek, termin na wniesienie apelacji, niedziela, złożyć apelację, wyrok z uzasadnieniem, termin dwutygodniowy od doręczenia, termin ustawowy, sprawa końcowa, skarżący wyrok, doręczenie stronom, dowolny termin, sprawa o umorzenie, koniec biegu, umorzenie należności składkowych, apelacja po upływie, termin oznaczony w tygodniach, spóźniona apelacja, możliwość zgłoszenia wniosków, dzień ustawowo wolny
Zobacz»

III AUz 467/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 31 marca 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wniosek o doręczenie, odpis wyroków, zażalenie, ogłoszenie, polski urząd pocztowy, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, brak strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, sposób zaskarżenia wyroku, wniosek o doręczenie, doręczenie odpisu wyroku, ogłoszenie wyroku, odpis wyroków, zażalenie, ogłoszenie, sporządzenie uzasadnienia wyroku, przepis materialny prawa cywilnego, termin ustawowy i procesowy, polski urząd pocztowy, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, wniosek o doręczenie odpisu, termin do żądania uzasadnienia, renta z tytułu niezdolności do pracy, apelacja wniesiona po upływie, mająca moc zasady prawnej, termin dwutygodniowy od doręczenia, brak strony
Zobacz»

II Cz 890/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, zażalenie, wyrok z uzasadnieniem, spóźniona apelacja, odpis wyroków, data stempla pocztowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, zażalenie, dwutygodniowy termin, odpis wyroku z uzasadnieniem, zakażone postanowienie, odbiór odpisu wyroku, treść zażalenia powódki, urząd pocztowy, wyrok z uzasadnieniem, apelacja powódki, podpis na dowodzie, odrzucająca apelacja, spóźniona apelacja, uzasadnienie i pouczenie, odpis wyroków, wniesienie apelacji od wyroku, pouczenie o sposobie, zasadnicza przyczyna, data stempla pocztowego, data odbioru
Zobacz»

III AUz 73/13

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, wyrok z uzasadnieniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, zażalenie, skarżący wyrok, doręczenie stronom, odwołanie od postanowienia sądu, uchybienie przez wnioskodawcę, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, wyrok z uzasadnieniem, odwołanie na rozprawie, ustny motyw, ogłoszenie wyroku, wskazanie zarzutów, odrzucająca apelacja, sposób wniesienia środka, pośrednictwo sądu, apelacja od wyroków, dzień od wydania
Zobacz»

III AUz 168/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, ogłoszenie sentencji, termin tygodniowy, zażalenie, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, ogłoszenie sentencji, ogłoszenie sentencji wyroku, termin tygodniowy, sposób wniesienia apelacji, apelacja wnioskodawcy od wyroku, opole, tydzień od ogłoszenia wyroku, termin wniesienia środka zaskarżenia, zażalenie, pouczenie sądu, wniesienie apelacji od wyroku, wyżej przytoczony przepis, termin do żądania uzasadnienia, postanowienie o odrzuceniu apelacji, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, dotyczących terminów, termin i sposób, złożenie apelacji
Zobacz»

III Ua 18/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 8 grudnia 2014

Data publikacji: 2 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wniosek o doręczenie, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, złożyć apelację
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, przywrócenie terminów, wniosek o doręczenie wyroku, sposób zaskarżenia wyroku, wniosek o doręczenie, zasadność przywrócenia, podstawa odrzucenia apelacji, termin dwutygodniowy, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia, nieznajomość przepisów, wniosek o przywrócenie, uchybiony termin, prawo do zasiłku chorobowe, termin ustawowy, przepis wstępny, odrzucenie apelacji przez sąd, złożyć apelację, przywrócenie przez sąd, uwzględnienie całokształtu okoliczności konkretnej
Zobacz»

III AUa 941/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wyrok z uzasadnieniem, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, data stempla pocztowego, termin do złożenia apelacji, brak strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, skarżący wyrok, przepisany termin, doręczenie stronom, wyrok z uzasadnieniem, usunięcie strony, wnioskodawca za pośrednictwem, apelacja do sądu apelacyjnego, pośrednictwu urzędów, pośrednictwo sądu, wyznaczony termin, wniosek o doręczenie odpisu, termin do żądania uzasadnienia, doręczenie odpisu wyroku, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, data stempla pocztowego, termin do złożenia apelacji, brak strony, posiedzenie niejawne
Zobacz»

II Cz 264/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wyrok z uzasadnieniem, zażalenie, termin dwutygodniowy od doręczenia, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, odpis wyroków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, wyrok z uzasadnieniem, zażalenie, sporządzenie uzasadnienia i doręczenie, obowiązek sądu rejonowego, termin do żądania uzasadnienia, doręczenie odpisu wyroku, termin dwutygodniowy od doręczenia, sprawa wniosku, skarżący wyrok, odrzucenie apelacji, odpis wyroku z uzasadnieniem, doręczenie stronom, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, pozwany, odpis wyroków, postanowienie, siedziba, wydział cywilny odwoławczy
Zobacz»

VII Uz 8/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 8 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, odpis wyroków, wyrok z uzasadnieniem, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, brak strony, doręczenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • kserokopia uzasadnienia, wniosek o sporządzenia uzasadnienia, termin do wniesienia apelacji, termin do żądania uzasadnienia, sporządzenie uzasadnienia wyroku, termin tygodniowy, ogłoszenie sentencji, odpis wyroków, sposób wniesienia apelacji, dowód nadania przesyłki, wydanie odpisu, doręczenie stronom, przekroczenie ustawowych terminów, wyrok z uzasadnieniem, apelacja wniesiona po upływie, termin dwutygodniowy od doręczenia, wnioskodawczyni, nadanie pisma, brak strony, doręczenie wyroku
Zobacz»

I ACz 152/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 maja 2016

Data publikacji: 28 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, ogłoszenie sentencji, termin dwutygodniowy od doręczenia, uzasadnienie w terminie tygodniowym, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, administracja zakładów karnych, żuk, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, ogłoszenie sentencji, termin dwutygodniowy od doręczenia, apelacja powodów, złożenie apelacji, skarżący wyrok, wniosek o sporządzenie, przepisany termin, kolejna apelacja, doręczenie stronom, pismo w administracji zakładu, zachowanie terminu ustawowego, uzasadnienie w terminie tygodniowym, wyrok z pouczeniem, doręczenie sentencji, zażalenie, sentencja postanowienia sądu okręgowego
Zobacz»

III AUz 62/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, zażalenie, wyrok z uzasadnieniem, termin dwutygodniowy od doręczenia, ogłoszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, zażalenie, ocena prawidłowości postanowienia sądu, wyrok z uzasadnieniem, przywrócenie terminu, okręgowy sąd pracy, zażalenie wniosków, skarżąca apelacja, zażalenie wnioskodawcy od postanowienia, zapis protokołu rozprawy, wnioskodawca od postanowienia sądu, ubezpieczenie społeczne, termin do żądania uzasadnienia, naruszenie terminów, termin dwutygodniowy od doręczenia, wpływ na ocenę prawidłowości, sposób i termin, skarżący wyrok, ogłoszenie, burda
Zobacz»

II Cz 11/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 lutego 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, wniosek o doręczenie, wyrok z uzasadnieniem, odpis wyroków, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • samodzielne uprawnienie, termin do wniesienia apelacji, doręczenie odpisu wyroku, wniosek o doręczenie, wniosek o uzasadnienie orzeczenia, dłużnik solidarny, odpis wyroku z uzasadnieniem, pozwany dłużnik, wniosek o doręczenie odpisu, wyrok z uzasadnieniem, odpis wyroków, dwutygodniowy termin, zażalenie, rozpoznawanie kwestii, zachowanie terminu ustawowego, uprzednie złożenie wniosku, ostatni argument, złożenie wniosku o doręczenie, wyrok w sprawie, wniosek o doręczenie uzasadnienia
Zobacz»

I ACz 853/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji, zażalenie, termin dwutygodniowy od doręczenia, wniosek o doręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • doręczenie wyroku z uzasadnieniem, termin do wniesienia apelacji, zażalenie, uzasadnienie na żądanie, błąd przy składaniu, zaskarżone postanowienie twierdząc, odmowa doręczenia, składanie apelacji, wniosek o doręczenie wyroku, znaczenie dla biegu, zażalenie powoda, prezes sądu apelacyjnego, termin do żądania uzasadnienia, termin dwutygodniowy od doręczenia, podstawa do uwzględnienia zażalenia, wniosek o doręczenie, wniosek o uzasadnienie, wyrok w dniach, tydzień od doręczenia, prezes sądu okręgowy
Zobacz»

III AUa 141/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 12 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wniosek o doręczenie, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, ogłoszenie sentencji, uzasadnienie w terminie tygodniowym, odpis wyroków, termin do zgłoszenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • wniosek o doręczenie, doręczenie wyroku z uzasadnieniem, wniosek o doręczenie odpisu, doręczenie odpisu wyroku, spóźniony wniosek, apelacja do sądu, ustawowy termin, renta socjalna, urząd pocztowy, gorzów wielkopolski, ogłoszenie sentencji, uzasadnienie w terminie tygodniowym, doręczenie sentencji, dopuszczalność apelacji, wniosek o doręczenie wyroku, odpis wyroków, ubezpieczenie społeczne, termin ustalony zgodnie, termin do zgłoszenia, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Zobacz»

III AUz 380/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, apelacja wniesiona po upływie, zażalenie, doręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, czynność zmierzająca do wyjaśnienia, pozew do sądu, staranność, apelacja wniesiona po upływie, przywrócenie terminów, dzień wyroku, zażalenie, tydzień po otrzymaniu, prawo do świadczenia przedemerytalnego, protokół z ogłoszenia wyroku, argument w uzasadnieniu, brak wina, sposób zaskarżenia wyroku, doręczenie, dbałość, składanie zeznań przed sądem, uchybienie terminów, kryterium przy ocenie, życiowo ważna sprawa
Zobacz»

I ACz 1005/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 4 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

termin do wniesienia apelacji, odpis wyroków, doręczenie, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie apelacji
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia apelacji, odpis wyroków, domniemanie doręczenia, wnieść apelację, odpis orzeczenia, doręczenie, zażalenie, dzień przybycia, pouczenie odnośnie sposobu, odcisk stempli, niemożność odbioru, przybycie do sądu, adnotacja urzędu pocztowego, uzasadnienie wniosku o przywrócenie, przywrócenie terminów, proste zaprzeczenie, złożenie środka odwoławczego, adnotacja o treści, per, przesyłka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Urbańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Podlewska,  Iwona Krzeczowska-Lasoń ,  Aleksandra Urban
Data wytworzenia informacji: