Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 374/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2015-10-16

VIII Ga 33/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zobowiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa najmu, pozwany, zmiana podmiotowa, zobowiązanie spółki, opłata eksploatacyjna, czynsz najmu, zaległość, faktura za miesiąc, należność za miesiąc, apteka, lokal, wystąpienie wspólnika, czynsz za marzec, wspólnik ze spółki, zobowiązanie osobiste, odpowiedzialność wspólnika, strona najemcy, skład osobowy spółki cywilnej, rata
Zobacz»

VIII Ga 104/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki cywilnej, podział majątku wspólnego, majątek spółki, majątek wspólny wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • dług spółki, podział majątku spółki, majątek spółki cywilnej, rozwiązanie spółki cywilnej, podział majątku wspólnego, majątek spółki, uczestniczka obowiązku spłaty, spółka wobec osób trzecich, zasądzenie od uczestniczki, zapłacenie długów, postępowanie o zniesienie współwłasności, obciążenie uczestniczki, współwłasność w częściach ułamkowych, wnioskodawczyni i uczestniczki, przepis o współwłasności, uprzednie zapłacenie, przeprowadzenie podziału majątku, dyskoteka, umowa spółki cywilna, majątek wspólny wspólników
Zobacz»

I ACa 1021/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 stycznia 2015

Data publikacji: 19 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wierzytelność, wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki cywilnej, majątek wspólny wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wspólnik spółki cywilnej, postępowanie upadłościowe, zdolność upadłościowa, prawo upadłościowe, zobowiązanie spółki cywilnej, upadłość, egzekucja, ustalenie listy wierzytelności, orzeczenie o ustaleniu, wierzyciel, majątek osobisty wspólnika, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, majątek wspólny wspólników, zakres wierzytelności, ustalona lista wierzytelności, termin przedawnienia roszczenia głównego, warszawa, oznaczenie wierzytelności, dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia
Zobacz»

V GC 355/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, wspólny majątek wspólników, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, wierzytelność wchodząca w skład, proces w charakterze powoda, wspólny majątek wspólników, skład majątku wspólnego, zakończeniu odbiorów, współuczestnictwo materialne, dochodzenie wierzytelności, wspólna spółka, drugi wspólnik, usunięcie wszelkich usterek, łączna legitymacja procesowa, prawidłowe usunięcie, charakter współwłasności, proces po stronie powodowej, majątek spółki cywilnej, czas trwania spółki, możliwość wstąpienia, upływ okresu gwarancji, wierzytelność
Zobacz»

XIII Ga 558/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 8 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

majątek wspólny wspólników, majątek spółki, podział majątku wspólnego, wspólnik spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • majątek wspólny wspólników, podział majątku spółki, istnienie spółki, postępowanie o zniesienie współwłasności, majątek spółki cywilnej, spór o prawo żądania, żądanie zniesienia współwłasności, udział w spółce cywilnej, majątek spółki, dalsze rozpoznanie, podział majątku wspólnego, sprawa o podział majątku, ważny powód, wypowiedzenie udziału w spółce, śródmieście w łodzi, zajęcie konta, wspólnik spółki cywilnej, sprawa o ustalenie istnienia, siedziba, zachowanie terminów wypowiedzenia
Zobacz»

VI Gz 92/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

majątek osobisty, podział majątku wspólnego, majątek spółki, rozwiązanie spółki cywilnej, wspólny majątek wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólność łączna, majątek spółki cywilnej, majątek osobisty, udział w zysku, małżonek, majątek małżeński, sprawa o podział majątku, majątek dorobkowy, majątek osobisty wspólnika, majątek odrębny od majątku, podział majątku wspólnego, majątek spółki, odrzucenie pozwu, ustanie związku małżeńskiego, ustawowy ustrój majątkowy, rozwiązanie spółki cywilnej, rozliczenie majątku, wspólny majątek wspólników, wypłata zysku, podział i wypłata
Zobacz»

VI GC 563/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zobowiązanie spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, faktura vat, pozwany, aneks, umowa spółki cywilna, ustąpienie ze spółki, spółka cywilna pod firmą, wierzyciel spółki, wniosek o wpis zmiany, zobowiązanie spółki cywilnej, zobowiązanie wobec wierzycieli, cofnięcie pozwu, centralna ewidencja, pismo z dna, wniosek powodów o przeprowadzenie, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, umowa sprzedaży, istotna spółka, zgłoszenie zaprzestań, wydział gospodarczy w składzie
Zobacz»

II Ca 319/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, rozwiązanie spółki cywilnej, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • faktura vat, gotówka, wspólnik spółki cywilnej, umowa spółki, udział wspólników, pieczęć o treści, raport kasowy, pozwany, odcisk pieczęci, podpis, rozwiązanie spółki cywilnej, uzasadnienie wyroków sądu najwyższego, forma spółki cywilnej, majątek, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, treść faktury, wspólny majątek, wysokość udziałów, oryginał faktury, legitymacja
Zobacz»

VIII GC 1661/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 8 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, majątek, wspólnik spółki cywilnej, potrącenie, rozwiązana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • dług spółki, rozwiązanie spółki, umowa spółki, udział w zysku, zysk i strata, majątek, wspólnik spółki cywilnej, udział w stratach, potrącenie, roszczenie regresowe, rozwiązana spółka, stosunek udziału, spłacony dług, współdłużnik solidarny, dłużnik, rozwiązanie z dniem, spłata zobowiązania podatkowego, zapłacenie długów, wystąpienie wspólnika ze spółki, majątek spółki cywilnej
Zobacz»

I C 45/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 października 2019

Data publikacji: 18 sierpnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, wspólnik spółki cywilnej, rozwiązanie spółki cywilnej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • spłata zobowiązań spółki, zobowiązanie spółki, protokół, wspólnik spółki cywilnej, rata, rozwiązanie spółki cywilnej, kredyt na spłatę, zaciągnąć kredyt, wezwanie do zapłaty, zeznanie powoda, przekaz pocztowy, wkład wspólnika, umowa spółki, solidarność, decyzja wspólników, rozbieżność, pozwany, zobowiązanie kredytowe, połowa, zgodna decyzja
Zobacz»

IX Ga 48/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, wspólnik spółki cywilnej, rozwiązana spółka, majątek wspólny wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • arkusz spisu z natury, rozwiązanie spółki, niepodzielony majątek, dokumentacja księgowa, podatek vat, wspólnik spółki cywilnej, rozwiązana spółka, rachunek bankowy, środek pieniężny, majątek wspólny wspólników, gotówka, przeniesienie majątku, powołana faktura, działalność operacyjna, zestawienie ruchomości, powołany dokument, informacja o wysokości dochodu, przyznanie mocy dowodowej, indywidualna działalność gospodarcza, wartość
Zobacz»

III Ca 23/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 5 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zobowiązanie spółki, wspólnik spółki cywilnej, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • rozliczenie wspólników, czas trwania spółki, umowa spółki cywilna, zobowiązanie spółki, wspólnik spółki cywilnej, majątek spółki cywilnej, strona umowy spółki, majątek spółki, majątek odrębny, komornik sądowy, sprawa o rozliczenie, wykonanie zobowiązania spółki, spółka cywilna stron, działalność gospodarcza spółki cywilna, zobowiązanie wynikające z działalności, rachunek bankowy powoda, obowiązek dowodowy, egzekucja, majątek dorobkowy, nakaz zapłaty
Zobacz»

I Ca 251/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 7 września 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wniosek o podział majątku, rozwiązanie spółki cywilnej, podział majątku wspólnego, majątek wspólny wspólników, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • dług spółki, wnioskodawczyni, uczestnik, wniosek o podział majątku, kwota zaległości podatkowej, rozwiązanie spółki cywilnej, wypowiedzenie udziału w spółce, wspólny dług, spółka wobec osób trzecich, naczelnik urzędów skarbowych, podział majątku wspólnego, majątek wspólny wspólników, odsetka za zwłokę, podział majątku spółki, nadwyżka, majątek spółki, umowa spółki, podatek od towarów i usług, usługa telekomunikacyjna, giełda praw
Zobacz»

VI Ga 207/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 17 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, majątek wspólny wspólników, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, współuczestnictwo materialne, majątek wspólny wspólników, samodzielne dochodzenie, wierzytelność wchodząca w skład, postępowanie uproszczone, dochodzenie wierzytelności, współuczestnictwo konieczne, wspólność, legitymacja procesowa łączna, współuczestnik konieczny, wierzytelność, charakter współuczestnictwa, skład majątków, współwłasność łączna, zmiana podmiotowa, wyrok zaoczny, umowa spółki cywilna, strona powodowa, brak legitymacji procesowej
Zobacz»

III AUa 716/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2020

Data publikacji: 21 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

rozwiązana spółka, wspólnik spółki cywilnej, rozwiązanie spółki, majątek wspólny wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • nienależnie opłacona składka, rozwiązana spółka, umowa spółki cywilna, wspólnik spółki cywilnej, zwrot nadpłaconej składki, osobowość prawna, system ubezpieczeń społeczny, ustawa o systemie ubezpieczeń, organ rentowy, zwrot nadpłaty, rozwiązanie spółki, przedsiębiorca, bezprzedmiotowość, własne imię, działalność, majątek wspólny wspólników, podmiotowość prawna, płatnik składki na ubezpieczenia, postępowanie administracyjne, postępowanie w sprawie wniosku
Zobacz»

VII AGa 442/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2021

Data publikacji: 7 października 2021

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, rozwiązanie spółki, majątek wspólny wspólników, pozwany, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, produkcja mebli, szkoła, umowa najmu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czynsz najmu, majątek spółki cywilnej, pozwana spółka, działalność oświatowa, wypowiedzenie umowy spółki cywilnej, bezumowne korzystanie z nieruchomości, legitymacja, rozwiązanie spółki, majątek wspólny wspólników, powierzchnia, praga w warszawie, pozwany, odszkodowanie za bezumowne korzystanie, majątek spółki, współuczestnictwo
Zobacz»

III AUa 1421/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lutego 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, jednostka organizacyjna, płatnik składki na ubezpieczenia, osobę ubezpieczenia, składka na własne ubezpieczenie, osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna, prowadzenie spraw spółki, własne ubezpieczenie społeczne, ustawa z dniem, obowiązek wspólnika, system ubezpieczeń społeczny, prowadząca działalność gospodarcza, ewidencja działalności gospodarczej, podmiotowość prawna, pozarolnicza działalność gospodarcza, przepis o działalności gospodarczej, ustawa o krajowym rejestrze, odpowiedzialność solidarna wspólników
Zobacz»

X Ns 17/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

podział majątku, majątek spółki, majątek wspólny, wspólnik spółki cywilnej, majątek osobisty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • majątek spółki cywilnej, podział majątku spółki, uczestniczka, podział majątku, forma spółki cywilnej, majątek spółki, spłata wspólnych zobowiązań, działalność spółki cywilnej, tryba procesu, podział majątku wspólnego małżonków, dokonanie podziału majątku, majątek wspólny, wyrok rozwodowy, ustanie wspólności, wspólnik spółki cywilnej, likwidacja działalności spółki, działalność gospodarcza, podstawa roszczenia regresowego, majątek osobisty, wydział cywilny rodzinny
Zobacz»

VII U 2371/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 3 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki, majątek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, akt składkowy, zobowiązanie spółki, odpowiedzialność wspólnika, umowa spółki, składka, ordynacja, odsetka za zwłokę, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, akt sprawy, dłużnik, działalność spółki cywilnej, fundusz pracy, majątek spółki, ubezpieczenie społeczne, koszt egzekucyjny, zaległość podatkowa, życiowa strona, egzekucja, pozwany organ
Zobacz»

III Ca 779/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 22 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, majątek wspólny wspólników, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, postępowanie uproszczone, majątek wspólny wspólników, wierzytelność wchodząca w skład, współuczestnictwo materialne, dochodzenie wierzytelności, współuczestnictwo konieczne, wierzytelność, samodzielne dochodzenie, naprawa towaru, legitymacja procesowa łączna, legitymacja czynna, współuczestnik konieczny, skład majątku wspólnego, charakter współuczestnictwa, wspólność, dopuszczenie w postępowaniu, zmiana podmiotowa, przekształcenie podmiotowe, brak legitymacji procesowej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Przybyła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Sobolewska,  Roman Kowalkowski
Data wytworzenia informacji: