Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 482/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2020-02-20

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, komisja przetargowa, ustawa prawa, odwołanie, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, ustawa prawa, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, wybór oferty, odrzucenie oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, odwołanie, udział w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, wybór oferty, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, wykluczenie, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, odwołanie, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, udział w postępowaniu, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, czynność
Zobacz»

III C 817/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lutego 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przetarg, ustawa prawa, wybór oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • unieważnienie, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, osoba z niepełnosprawnością, udzielenie zamówienia publicznego, zakup pomocy, przetarg, ustawa prawa, słuch, sprzęt, wybór oferty, opis przedmiotu zamówienia, ocena oferty, urządzenie, termin wykonania zamówienia, dostępność, dostawa, wzrok, zawarcie umowy, przygotowanie oferty
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, wybór oferty, odrzucenie oferty, odwołanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, czynność odrzucenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, wybór oferty, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odwołanie, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia
Zobacz»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, przetarg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia publicznego, kolektor słoneczny, urząd marszałkowski województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, przyczyna wypowiedzenia, aktualizacja planu, przetarg, kanclerz uczelni, korekta finansowa, ogłoszenie o zamówieniu, pracodawca, istotny warunek zamówienia, kryterium oceny ofert, zamówienie publiczne zgodnie, dostawa sprzętu komputerowego, internetowych uczelni, umowa o prace
Zobacz»

I ACa 160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, samorząd województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, program rozwoju obszarów wiejskich, prezes urzędu zamówień publicznych, ocena postępowań, kosztorys ofertowy, ustawa prawa, książka procedur, beneficjent, wniosek o płatności, negatywna ocena, umowa, gmina, przyznanie pomocy, rozwój wsi, operacja, wynagrodzenie ryczałtowe
Zobacz»

V Ca 1215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 3 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniu, ustawa prawa, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, udział w postępowaniu, ustawa prawa, spełnienie warunku udziału, wezwanie, uzupełnienie oferty, oświadczenie, usta, filtr, mail, oferta najkorzystniejsza, wadium, urząd zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, uznanie oferty, serwer, skrzynka
Zobacz»

XXIII Zs 107/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2021

Data publikacji: 14 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie, postępowanie skargowe, prawo zamówień publicznych, wymaganie wynikające z przepisów, podstawa do umorzenia, naruszenie przepisu ustawy, przeciwnik skargi, merytoryczne rozpoznanie skargi, komora, skarga na orzeczenie, umorzenie postępowań, spółka komandytowa, spełnienie przesłanki naruszenia, odwołanie konieczne, wyrok krajowej izby odwoławczej, warunek uchylenia, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, stanowisko wyrażone w komentarzu
Zobacz»

XXIII Zs 70/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 października 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, ustawa prawa, odwołanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, rozwiązanie równoważne, skarga, oddalenie odwołania w sytuacji, ustawa prawa, ocena oferty, postępowanie skargowe, odwołanie, producent, przedmiot zamówienia, naruszenie przepisu ustawy, warunek odwołania, niezgodność oferty, rzekomą niezgodność, jednocześnie zaskarżone orzeczenie, nieuczciwa konkurencja, przypadek stwierdzenia, powtórzenie czynności badania, nałożenie kary finansowej
Zobacz»

I ACa 530/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 października 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przetarg, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie oferty, pozwany, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • przetarg, unieważnienie przetargu, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, autobus zastępczy, udzielenie zamówienia publicznego, oferent, razie awarii, pozwana gmina, urząd zamówień publicznych, przewóz, otwarcie oferty, utracone korzyści, formularze ofertowe, pozwany, dyscyplina finansów, ustawa prawa, uczeń, termin składania ofert, powodowa spółka
Zobacz»

I ACa 2025/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, przetarg, prawo zamówień publicznych, oferta, dokumentacja przetargowa, ustawa prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, lokator, uczestnictwo w postępowaniu, unieważnienie przetargu, przetarg, prawo zamówień publicznych, oferta, koszt uczestnictwa, zwrot uzasadnionych kosztów, wypowiedzenie stosunku najmu, konsorcjum, przyczyna unieważnienia, adaptacja i przebudowa, ogłoszenie, zabytkowy budynek, przygotowanie oferty, opróżnienie lokalu, dokumentacja przetargowa, ustawa prawa
Zobacz»

VI Ka 1008/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 grudnia 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

postępowanie o udzielenie zamówienia, komisja przetargowa, udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenie oferty, postępowanie przetargowe, przetarg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • postępowanie o udzielenie zamówienia, komisja przetargowa, udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie, odrzucenie oferty, gmina, kierownik, zastępca wójta, wybór najkorzystniejszej oferty, postępowanie przetargowe, członek komisji przetargowej, konsorcjum, praca komisji, umowa w sprawie zamówienia, kompetencja, sprawa zamówień publiczna, przetarg, rzeczone pismo, regulamin pracy, przedmiotowe postępowanie
Zobacz»

VI ACa 965/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2012

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, prezes urzędu zamówień publicznych, uczciwa konkurencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis ustawy prawa, stwierdzenie nieważności umowy, dostawa samochodów, pojazd, model, powiat, samochód osobowy klasy średniej, poduszka kolanowa, dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, minimalny parametr techniczny, warunek zamówienia, unieważnienie umowy, oferta, żądanie stwierdzenia nieważności
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia, usta
Zobacz»

XII Ga 713/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, odrzucenie oferty, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, autobus, ustawa prawa, odrzucenie oferty, kalkulacja, rażąco niska cena, wozokilometr, przedmiot zamówienia, uzyskanie zamówienia, przeciwnik skargi, realizacja zamówienia, cena oferty, sprzedaż biletu, ocena oferty, wyrok krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia, zespół arbitrów, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, oferta najkorzystniejsza, treść oferty
Zobacz»

V Ca 753/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2013

Data publikacji: 15 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, ustawa prawa, udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenie oferty, wybór oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wynik zadania, ustawa prawa, zarejestrowany wniosek, ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, odwołanie wykonawcy, odrzucenie oferty, oferta wykonawcy, modyfikacja, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, skarga, data wpływu, wybór oferty, uiszczony wpis, agencja, konsorcjum firmy, cena rażąco niska, unieważnienie czynności wyboru oferty
Zobacz»

I ACa 727/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, pozwany, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, seminarium, ankieter, realizacja projektu, usługa, wyłonienie wykonawcy, urząd kontroli skarbowej, zachowanie obowiązujących procedur, pozwany, część dofinansowania, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, województwo, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa strony, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, oznaczenie strony powodowej, dofinansowanie projektów, celowość i zgodność, umocowaniem dyrektora
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, oferta, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, złożenie oferty
Zobacz»

VI Ca 365/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, wybór oferty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, wybór oferty, treść oferty, oferta wykonawcy, błąd w obliczeniu ceny, wybór oferty najkorzystniejszej, prezes urzędu zamówień publicznych, formularz cenowy, stawka podatku, odwołanie wykonawcy, postanowienie krajowej izby odwoławczej, różny stawek, badanie i ocena oferty, traktowanie wykonawców, cena brutto, zaniechanie, skarga, cena oferty, kryterium oceny ofert
Zobacz»

X GC 937/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, przetarg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, najkorzystniejsza oferta, unieważnienie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, przygotowanie oferty, budowa przedszkola, e, przedszkole miejskie, sfinansowanie, najniższa cena, interes umowny, zeznanie świadków, zawarcie umowy, koszt uczestnictwa, polisa ubezpieczeniowa, realizacja przedmiotowa, udzielenie przedmiotowego zamówienia, przetarg
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Przybyła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Karczynska-Szumilas
Data wytworzenia informacji: