Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5966

I ACa 651/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 651/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Ożóg (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Idasiak-Grodzińska SA Barbara Lewandowska Protokolant: stażysta Agata Karczewska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Zakładowi Produkcji (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o stwierdzenie niewa
Czytaj więcej»

I ACa 666/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2011-06-29

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 666/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Giezek (spr.) Sędziowie: SA Maryla Domel-Jasińska SA Maria Sokołowska Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Naróg - Kamińska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta G. o ustalenie na s
Czytaj więcej»

I ACa 674/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2015-08-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I ACa 674/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Monika Koba Sędziowie: SA Michał Kopeć SA Zbigniew Merchel (spr.) Protokolant: stażysta Krzysztof Domitrz po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko A. D. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 października 2013r., sygn. akt X
Czytaj więcej»

I ACa 675/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2015-04-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na mocy art. 108a § 3 pr. spółdz. ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków mogą przemawiać wyłącznie za podjęciem uchwały odmawiającej podziału, ale nie mogą uzasadniać podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na podział z jednoczesnym odmówieniem przekazania części majątku wchodzącego w skład tej (...)
Sygn. akt I ACa 675/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Zbigniew Merchel Sędziowie: SA Monika Koba SA Marek Machnij (spr.) Protokolant: stażysta Justyna Drywa po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. , W. W. , M. S. i P. W. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o wydanie orzeczenia uzupełniająceg
Czytaj więcej»

I ACa 675/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I ACa 675/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Ewa Tomaszewska Sędziowie: SA Małgorzata Zwierzyńska SA Marek Machnij (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Justyna Pozarowczyk–Wardowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fabryk (...) i (...) Spółki Akcyjnej w Ć. przeciwko W. U. – D. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną na skute
Czytaj więcej»

I ACa 680/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-10

Data publikacji: 2015-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I ACa 680/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2015r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Zbigniew Merchel (spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Idasiak - Grodzińska SA Monika Koba Protokolant: stażysta Agnieszka Kisicka po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. (...) przeciwko Biuru (...) w (...) ” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) i (...) Spółce Akcyjnej
Czytaj więcej»

I ACa 681/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie informacyjne przysługujące organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz 631), jako samodzielne roszczenie majątkowe, przedawnia się wedle ogólnych zasad przewidzianych w kodeksie cywilnym, a (...)
Sygn. akt I ACa 681/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Zbigniew Merchel Sędziowie: SA Dorota Gierczak SA Małgorzata Zwierzyńska (spr.) Protokolant: stażysta Agata Karczewska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zobowiązanie do udzielenia informacji na skutek
Czytaj więcej»

I ACa 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 422/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Machnij (spr.) Sędziowie: SA Zbigniew Merchel SO (del.) Krzysztof Gajewski Protokolant: stażysta K. D. po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko M. O. (1) o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. sygn. akt XV C
Czytaj więcej»

I ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 430/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska Sędziowie: SA Barbara Lewandowska (spr.) SA Zbigniew Merchel Protokolant: stażysta Katarzyna Cybulska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. Z. w W. przeciwko W. G. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 stycznia
Czytaj więcej»

I ACa 431/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-07-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I ACa 431/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Dorota Gierczak Sędziowie: SA Barbara Lewandowska SA Marek Machnij (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Naróg - Kamińska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. i M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w G. i (...) Spółce Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą
Czytaj więcej»