Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6273

III AUa 1513/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 1513/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Daria Stanek (spr.) Sędziowie: SA Grażyna Czyżak SA Bożena Grubba Protokolant: sekr. sądowy Anita Musijowska po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. w Gdańsku sprawy P. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o umorzenie należności z tytułu składek na skutek apelacji Zakładu Ubezpi
Czytaj więcej»

II AKz 597/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2016-03-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie może budzić wątpliwości to, iż art. 258 § 2 k.p.k. w dalszym ciągu stanowi samodzielną podstawę do stosowania tymczasowego aresztowania. W treści tego przepisu, w obecnym brzmieniu, podkreślono, że nie chodzi o samą surowość kary grożącej lub wymierzonej oskarżonemu, jako samodzielną podstawę stosowania środka zapobiegawczego, lecz o (...)
Sygn. akt II AKz 597/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Rydzewski Sędziowie: SA Dorota Wróblewska (spr.) SA Dorota Paszkiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Czesnel przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Andrzeja Błażejaka po rozpoznaniu w sprawie R. M. oskarżonego o przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. zażalenia obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z
Czytaj więcej»

II AKz 512/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przygotowanie przez obrońcę i skierowanie do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze pisma zawierającego wnioski procesowe (w części dotyczące bezpośrednio sfery dowodowej) musi być traktowane jako „świadczenie (udzielenie) pomocy prawnej” w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t. jedn. Dz. U. z (...)
Sygn. akt II AKz 512/13 POSTANOWIENIE Dnia 13 sierpnia 2013 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Mirosław Cop Sędziowie: SA Wiktor Gromiec SA Dariusza Kala (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Czesnel przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Andrzeja Błażejaka po rozpoznaniu w sprawie M. W. podejrzanego o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne zażalenia adw. M. M. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 czerwca
Czytaj więcej»

II AKz 1061/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-01-23

Data publikacji: 2019-06-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) Sąd Apelacyjny wyraża zapatrywanie, iż wniosek T.K. o wydanie wyroku łącznego należy traktować szerzej, tj. również jako wniosek o wszczęcie procedury przekazania wyroku i zaświadczenia na podstawie art. 4 ust. 5 Decyzji Ramowej. W tej sytuacji zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji (art. 4 Decyzji Ramowej) celem uzyskania (...)
Sygn. akt II AKz 1061/18 POSTANOWIENIE Dnia 23 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Ciemnoczołowski Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Korzeb przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w G. delegowanej do Prokuratury Regionalnej w G. B. D. , po rozpoznaniu w sprawie skazanego T. K. zażaleń obrońców skazanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 listopada 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o wydani
Czytaj więcej»

II AKzw 1955/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-10-23

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro w przepisie art. 65 § 2 k.k. zrównano sytuację prawną osób skazanych w warunkach art. 64 § 2 k.k. oraz skazanych z art. 258 k.k. to nie sposób różnicować ich sytuacji na etapie postępowania wykonawczego, z tego względu skazany z art. 258 § 1 k.k. nie może skorzystać z dobrodziejstwa wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego wobec (...)
Sygn. akt II AKzw 1955/19 POSTANOWIENIE Dnia 23 października 2019 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSA Dorota Rostankowska Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tracewska po rozpoznaniu w sprawie skazanego P. W. zażalenia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. na postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z 10 września 2019r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego na podstawie art. 437 § 1 i
Czytaj więcej»

II AKzw 921/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. " Warunkowe umorzenie postępowania, orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub też warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary pozbawienia wolności należy uznać za przyczyny uniemożliwiające opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 607e § 3 pkt. 2 k.p.k. Toteż termin 45 dni należy w (...)
Sygn. akt II AKzw 921/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie Przewodniczący: SSA Dorota Rostankowska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Żylińska po rozpoznaniu w sprawie P. P. zażalenia skazanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 kwietnia 2016 roku w przedmiocie podjęcia postępowania wykonawczego na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie w punkcie 2. 2
Czytaj więcej»

III APa 3/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-03-22

Data publikacji: 2015-01-16

trafność 100%

Sygn. akt III APa 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2013 r. Sąd Apelacyjny - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: SSA Grażyna Czyżak Sędziowie: SSA Grażyna Horbulewicz (spr.) SSA Aleksandra Urban Protokolant: stażysta Emilia Romanik po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2013 r. w Gdańsku sprawy E. J. przeciwko Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Z. N. w G. o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem na skutek apelacji E. J. od wyroku
Czytaj więcej»

III APa 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kodeks pracy wprowadził rozróżnienie pomiędzy odpowiedzialnością materialną każdego pracownika, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził zakładowi pracy szkodę (art. 114 k.p.), ustanawiając w tym wypadku odszkodowanie limitowane do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (...)
Sygn. akt III APa 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: SSA Grażyna Czyżak Sędziowie: SSA Daria Stanek (spr.) SSA Lucyna Ramlo Protokolant: sekr.sądowy Wioletta Blach po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Gdańsku sprawy Przedsiębiorstwa Handlowo -Produkcyjno-Usługowego (...) spółki z o.o. w M. przeciwko R. B. o odszkodowanie na skutek apelacji R. B. od wyroku
Czytaj więcej»

III APa 4/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2012-08-30

Data publikacji: 2012-11-29

trafność 100%

Sygn. akt III APa 4/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: SSA Maria Sałańska – Szumakowicz (spr.) Sędziowie: SSA Grażyna Horbulewicz SSA Aleksandra Urban Protokolant: Aleksandra Portaszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2012 r. w Gdańsku sprawy (...) Spółki z o.o. w G. przeciwko R. C. o wydanie i odszkodowanie na skutek apelacji (...) Spółki z o.o. w G. , R. C
Czytaj więcej»

III APa 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-07-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pogorszenie stanu chorobowego bez związku z wykonywaną pracą i będące skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia, nie będzie uznane za wypadek przy pracy, choćby nastąpiło nagle.
Sygn. akt III APa 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: SSA Maria Sałańska - Szumakowicz (spr.) Sędziowie: SSA Małgorzata Gerszewska SSA Bożena Grubba Protokolant: sekr.sądowy Wioletta Blach po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. w Gdańsku sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zadośćuczynienie, rentę, zapłatę na
Czytaj więcej»