Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III APz 32/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2013-08-01

Sygn. akt III APz 32 /13

POSTANOWIENIE

Dnia 1 sierpnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSA Iwona Krzeczowska-Lasoń (spraw.)

Sędziowie: SA Michał Bober

SA Małgorzata Gerszewska

po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2013 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa J. J.

przeciwko: Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu Gdańsk - Południe w Gdańsku i innym

o zapłatę

zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 20 czerwca 2013 r., sygn. akt VII Po 4/13

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

Sygn. akt III APz 32 /13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zwrócił pozew powoda, który w zakreślonym mu terminie nie usunął braków formalnych pozwu tj. nie złożył trzech odpisów pozwu i nie wskazał miejsca zamieszkania pozwanych R. R. i H. K..

Powód w zażaleniu na powyższe zarządzenie wniósł o jego uchylenie, wskazując, że powyższe orzeczenie jest nietrafne albowiem pozew odpowiada wymogom pisma procesowego o jakich mowa w art. 127 i 187 k.p.c. Niezależnie od powyższego skarżący podniósł także, że przed wezwaniem go o uzupełnienie braków formalnych pozwu, Sąd Okręgowy winien rozpoznać jego wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu, zawarty w pozwie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się uzasadnione.

Rację ma bowiem skarżący, że Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności (przed wezwaniem go do uzupełnienia braków formalnych pozwu) winien rozpoznać wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zawarty w pozwie. Zgodnie z art. 124 § 1 zd. 1 k.p.c. , zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa.

Z powyższego wynika, że złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w pozwie powoduje, że do czasu jego prawomocnego rozpoznania sąd nie doręcza pozwu stronie przeciwnej, nie wyznacza rozprawy, nie wzywa do usunięcia braków formalnych pozwu. W przedmiotowej sprawie w pozwie powód zgłosił taki wniosek. Wobec powyższego niezasadne było wzywanie powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu - przed rozpoznaniem jego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny postanowił jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 i art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Pastuszak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Krzeczowska-Lasoń,  Michał Bober ,  Małgorzata Gerszewska
Data wytworzenia informacji: