Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 598/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-01-19

I C 328/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

przepompownia, kara umowna, usprawiedliwione opóźnienie, tłocznia, dziennik budowy, kolektor, wykonanie zadania, sposób zasilania, wykonanie roboty, czas realizacji, ściek, realizacja inwestycji, podwykonawca, syndyk, realizacja umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przepompownia, kara umowna, usprawiedliwione opóźnienie, tłocznia, dziennik budowy, kolektor, wykonanie zadania, sposób zasilania, wykonanie roboty, czas realizacji, ściek, realizacja inwestycji, podwykonawca, inspektor nadzoru, syndyk, realizacja umowy, pozwany, wpis do dziennika budowy, budowa kanalizacji sanitarna, syndyk masy upadłości
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, szkoda, pozwany, opóźnienie, umowa, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz»

VI Ga 83/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 18 października 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, warunki pogodowe, warunki atmosferyczne, pozwany, wykonanie roboty, dziennik budowy, wykonanie umowy, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, warunki pogodowe, praca dodatkowa, dostarczanie materiału, warunki atmosferyczne, pozwany, dach, protokół odbioru, odpowiedzialność powoda, wykonanie roboty, wynagrodzenie powodów, dzień opóźnienia, faktura końcowa, dziennik budowy, dostawa materiałów, opóźnienie w wykonaniu prac, zły warunek atmosferyczny, wykonanie umowy, zapłata kary
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

opóźnienie, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, umowa strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara
Zobacz»

I ACa 1163/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania, szkic
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zwłoka, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, szkoda, pozwany, zapłata kary umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, szkoda, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa
Zobacz»

XII Ga 891/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022

Data publikacji: 1 września 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, zwłoka, zapłata kary umowna, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zwłoka, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac
Zobacz»

VIII Ga 34/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 czerwca 2022

Data publikacji: 15 września 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu, pozwany, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, budowa, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka, wykonanie umowy, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

V ACa 780/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, wykonanie roboty, umowa, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, wykonanie roboty, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, szkoda, umowa, pozwany, funkcja kary umownej, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, szkoda, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz»

I ACa 273/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 września 2012

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, inwestycja, pozwany, warunki pogodowe, podwykonawca, budowa, umówiony termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, boisko, dotacja, opóźnienie, niedoróbka, korzystanie z obiektów, inwestycja, pozwany, warunki pogodowe, podwykonawca, naliczanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa, pozwana kara umowna, stanowisko powódki o braku, naliczenie kary umownej, nieuiszczony koszt sądowy, umówiony termin, plac budowy, oddanie przedmiotu
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień, nienależyte wykonanie
Zobacz»

X GC 125/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 8 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opóźnienie, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, inwestycja, robota budowlana, termin, dziennik budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • aneks, termin zakończenia robót, opóźnienie, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, inwestycja, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, termin, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy
Zobacz»

V AGa 167/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 30 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

podwykonawca, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, wykonanie roboty, pozwany, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie roboty, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy, interwenient uboczny, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 721/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 18 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, opóźnienie, termin, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, termin, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka, przesunięcie terminów
Zobacz»

I ACa 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 23 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zwłoka, umowa, pozwany, opóźnienie, zapłata kary umowna, wykonanie roboty, termin, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, wykonanie roboty, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia
Zobacz»

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie umowy, realizacja umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń, europejski fundusz społeczny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Machnij,  Barbara Lewandowska ,  Ewa Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: