Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 311/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2016-10-26

II Ka 61/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, akt oskarżenia, oskarżyciel posiłkowy, świadek, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, akt oskarżenia, subsydiarny oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel posiłkowy, czyn, dowód nieujawniony, apelacja od przedmiotowego wyroku, świadek, podstawa wyroku, aktualny adres, ujawniony materiał dowodowy, oryl, otarcie naskórka podudzia prawego, apelacja oskarżyciela subsydiarnego, sprawa sądu rejonowego, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, ocena i wniosek, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego, wylew krwawy podskórny, polemika z ustaleniami sądu
Zobacz»

II AKa 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 16 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • weksel, naruszenie przepisu prawa procesowego, apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, nakaz zapłaty, wyliczenie, rozliczenie umowy, warunek umowy leasingu operacyjnego, część czynszu, obrońca, rozwiązanie umowy, akt prokuratury, opinia biegłego rewidenta, błąd sądu okręgowego, wartość zobowiązania, wrocław w sprawie, wypełnienie znamion, zobowiązanie wekslowe, cytata, wartość główna, wysokość od kwot
Zobacz»

II AKa 4/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 marca 2023

Data publikacji: 4 lipca 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, oszukańczy zamiar, przestępstwo oszustwa, powodów uchylenia, niekorzystne rozporządzenie mienia, umowa sprzedaży, rozstrzygnięcie dotyczące czynu, przejęcie długu, błąd, brak zamiarów, nieruchomość, umowa notarialna, obraza przepisów prawa materialnego, powodów uznania, ustalenie faktów, spełnienie należności, dołączenie dokumentów, dowód ze wskazaniem, termin wybudowania budynku
Zobacz»

II AKa 9/15

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 marca 2015

Data publikacji: 18 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, charakter świadka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego, opis czynów, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, postępowanie przygotowawcze w sprawie, wypowiedź procesowa, pokrzywdzony, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, przestępstwo, charakter świadka, akt postępowania przygotowawczego, odmowa składania wyjaśnień, kontekst treści, część motywacyjna zaskarżonego wyroku, umorzenie postępowania przygotowawczego, dokładne określenie, sporządzony protokół przesłuchania, tożsamość czynów, przewód sądowy, wniosek dowodowy
Zobacz»

II AKa 1/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, świadek, subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • sprzedaż prawa do lokalu, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, praga w warszawie, strona procesów, kwota uzyskana ze sprzedaży, świadek, prawdziwość wypowiedzi, pieniądz pochodzący ze sprzedaży, podział kwot, wersja wydarzenia, subsydiarny akt oskarżenia, sprzedaż nieruchomości, sprawa o podział majątku, wspólność, remont mieszkania, logiczne rozumowanie, sprzedaż mieszkania, jasny cel, wypowiedź uczestników
Zobacz»

IV Ka 226/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • apelacja oskarżyciela subsydiarnego, wydatek skarbu państwa, przywłaszczenie, uzupełnienie apelacji, subsydiarny akt oskarżenia, udział w wydaniu, informatyczna spółka, rzecznik praw pacjenta, dostęp do zasobu, ustawa o prawach pacjenta, całość ujawnionego materiału dowodowego, obraza prawa materialnego, ustawa o zawodach lekarza, kodeks postępowania karnego, zawód lekarza i lekarza, przepis na mocy, obrońca, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, lekarzy dentystów, ustanowienie w sprawie
Zobacz»

II AKa 154/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, oskarżyciel posiłkowy, subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • miał węglowy, porozumienie, węgiel, tona, zamiar bezpośredni popełnienia przestępstwa, zdarzenie historyczne, poszkodowana spółka, ustanowienie obrońcy w postępowaniu, apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, znamiona czynu zabronionego, obrońca w postępowaniu odwoławczym, błąd, daleko posunięta ostrożność, oskarżyciel posiłkowy, strona podmiotowa, subsydiarny akt oskarżenia, przedstawiciel, umowa, oskarżony zamiar, siedziba
Zobacz»

VI Ka 425/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 5 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, sprzedaż pojazdów, akt postępowania przygotowawczego, rok produkcji, tarnowska góra, zakup papierosów, zaskarżony wyrok w odniesieniu, wózek widłowy, uczestnik zdarzenia, sprzedaż samochodu, sitarz, wywozu pojazdów, wzajemne zobowiązanie finansowe, skuteczne podważenie ustaleń, uwzględniające kryterium, pilot do bramy, zarzut wobec rozstrzygnięcia, zabrany pojazd, pomoc dostępnych dowodów, komplet
Zobacz»

II Ka 312/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2016

Data publikacji: 23 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, kajdanki, winda, depozycja, przedmiotowe zdarzenie, uraz bierny, świadek, wynik urazu, kaptur bluzy, używanie słów wulgarnych, przeprowadzona interwencja, ciężar ciała, opinia biegłego medyka sądowego, funkcjonariusz straży miejskiej, cios ręką, brzuch, wersja wydarzenia, sprawa z oskarżenia, otarcie skóry
Zobacz»

II AKa 112/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2014

Data publikacji: 7 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, niekorzystne rozporządzenie mienia, wprowadzenie sądu, częściowy dział spadku, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego, ojciec, dział spadku po matce, oszustwo sądowe, podział spadku, treść paragrafu, udział w majątku spadkowym, paragraf drugi, grunt z dniem, stwierdzenie nabycia spadku, treść testamentu, pogorszenie sytuacji majątkowej, błąd, dziedziczenie, sprawa obrońcy, obrońca z wyboru
Zobacz»

II AKa 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • prawo majątkowe, przywłaszczenie prawa, udziałowiec, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, odkup udziałów, umowa inwestycyjna, spółka, subsydiarny akt oskarżenia, przestępstwo przywłaszczenia, na stronie, księga udziałów, pokrzywdzony, sąd polubowny, oferta sprzedaży udziałów, czyn, wydział krajowego rejestru sądowego, przywłaszczenie udziałów, zgromadzenie wspólnika, oświadczenie o przyjęciu oferty, własność udziału
Zobacz»

IV Ka 190/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 maja 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, zeznanie oskarżyciela, obraza przepisów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, najemca czynszu, koniec wyjaśnień, okolicznościami natury, pełniejsze wyjaśnienie, najemca pomieszczeń, opiekun prawny, małoletni spadkobierca, pełnomocnik oskarżycielki subsydiarnej, konto depozytowe, depozyt, zeznanie oskarżyciela, biurowiec, działanie w zamiarze, okolicznościach przyczyn, weryfikacja zeznań, uzasadnienie wydanego orzeczenia, szczegółowe uzasadnienie, postępowanie karne, obraza przepisów
Zobacz»

II AKa 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, umorzenie śledztwa, strona postępowania przygotowawczego, indolencja, szczegółowe roztrząsanie, uzyskanie legitymacji, status oskarżycieli, złożenie w trybie, roku syna, czynność postępowania przygotowawczego, przytoczone orzeczenie sądu najwyższe, zarzut rażącego naruszenia, jedyny motyw, sanacja, przeprowadzona kontrola instancyjna, odpowiednie uwzględnienie, motyw orzeczenia sądu, ustawowe wymaganie
Zobacz»

X Kz 222/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 16 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • obrót papierów, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, interes prywatny, pokrzywdzony klient, komisja papierów wartościowych i giełd, nadzór nad przestrzeganiem, zażalenie pełnomocnika oskarżyciela, strona oskarżyciela, narażenie, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, zaniechanie organu, zasada uczciwego obrotu, zakres obrotów, przywłaszczenie mienia, interes oskarżyciela, pośrednie ogniwo, przestrzeganie zasady, pełna funkcja, pełnia funkcji, sprawa z oskarżenia subsydiarnego
Zobacz»

II AKa 274/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2021

Data publikacji: 8 listopada 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

oskarżyciel subsydiarny, oskarżyciel posiłkowy, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • oskarżyciel subsydiarny, pieczątka, in blanco, oskarżyciel posiłkowy, sklep, umowa pożyczki z dniem, świadek, miot, podpis, pies, proceder, ocena sądu apelacyjnego, akt śledztwa, dywan, tatuowanie, powodów uchylenia, ośrodek zamiejscowy w rybniku, podrobiona umowa, wersja zdarzenia, posiłek
Zobacz»

II AKa 98/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • towar, oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, błąd, sklep, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, oszustwo, zła kondycja finansowa, zamiar, udowodnienie i wykazanie, dowodzeniu niewinności, zamówienie z odroczonym terminem, apelacja oskarżyciela subsydiarnego, stawiany zarzut, moment pobrania, istotny dowód, dostawa do czasu, złożone zobowiązanie, przestępstwo umyślne kierunkowe, przytoczone zapatrywanie, określone wyjaśnienie
Zobacz»

IV Ka 121/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 maja 2013

Data publikacji: 1 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, subsydiarny akt oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, przywłaszczenie, pokrzywdzona spółka, środek pieniężny, rozliczenie faktury, śródmieście, subsydiarny akt oskarżenia, część dyspozytywna, podrobiony podpis, postanowienie w przedmiocie umorzenia, mechanizm działania, dopuszczalność wniesienia skargi, kaucja na kwotę, tożsamość czynów, wysokość obowiązku naprawienia szkody, sprawstwo, podpis prezesa zarządu, możliwość posłużenia, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, koszt spółki
Zobacz»

II AKa 30/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, oskarżenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów obrony, stawka minimalna, czyn, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, postępowanie przygotowawcze, znaczenie dla udzielenia kredytu, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, dzień rozprawy, podatek od towarów i usług, rozporządzenie, akt notarialny, ujemna przesłanka, zażalenie obrońcy, pokrzywdzony, zwrot kosztów ustanowienia, argument merytoryczny, dwukrotność, zatajenie, oskarżenie, przestępstwo
Zobacz»

VI Ka 1068/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, oskarżona kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, obciążenie nieruchomości gruntowej, wysokość obciążenia, zamiar wprowadzenia, wpis hipoteki przymusowej, obciążenie hipoteczne, ustanowienie obrońcy w postępowaniu, błąd, oskarżona kwota, kontrahent, łączna wysokość, błędne wyobrażenie o rzeczywistości, obrońca w postępowaniu odwoławczym, osiągnięcie korzyści majątkowych, pokrzywdzony, istniejące zobowiązanie, mienie, stosowne zaświadczenie, sfinalizowanie
Zobacz»

VIII Ka 178/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 15 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • las, pień, leśnik, asygnata, wycinka, wichura, wycięte drzewo, sztuki sosny, sztuka brzozy, postanowienie ustnej umowy, uboczna kwestia, oględziny działki, protokół oględzin, apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, cmentarz, biling rozmów, wskazanie sądu, świadek, ustalenie treści umowy, kolejny zarzut
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Łuszczyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Wróblewska,  Danuta Matuszewska ,  Mirosław Cop
Data wytworzenia informacji: