Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 497/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2018-06-19

I Ca 393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zasądzone świadczenie, pozwany, świadczenie na raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zasądzone świadczenie, spełnienie zasądzonego świadczenia, konina, rozłożenie na raty, apelacja i zażalenie, pozwany, świadczenie na raty, spółka komandytowa, wysoki status majątkowy, obciążanie powódki, odpowiedni termin, pożyczka, celu rozłożenia, długi okres spłaty, rozstrzygnięcie o rozłożeniu, odstąpienie od obciążania, zażalenie w trybie, ostatnia rata płatna, apelacja powódki, punkt piąty wyroku
Zobacz»

III Ca 196/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 września 2021

Data publikacji: 14 marca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególnie uzasadniony wypadek, świadczenie na raty, ponowne pogorszenie, strona powodowa na uzasadnienie, opłata stała od wniosku, koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, oddalenie z zasądzeniem, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, praca zarobkowa w związku, brak oszczędności, uzasadnienie dochodzone roszczenie, znaczenie całokształtu, przygotowanie procesów, nawracające zaburzenie depresyjne, bardzo niski dochód, zły stan, opóźnienie od kwot, suwerenne uprawnienie jurysdykcyjne, zadłużenie na raty, świadczenie chorobowe
Zobacz»

I C 936/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 29 września 2021

Data publikacji: 22 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, pozwany szpital, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty, wyrób medyczny, opóźnienie w zapłacie, pozew faktury, faktura vat, powództwo, zasądzone świadczenie, przedłożona faktura, obowiązek zapłaty, częściowa spłata, sprzedawca, świadczenie na raty, wydanie towarów, cofnięcie, należność główna, nadmierne opóźnienie
Zobacz»

III Cz 1389/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 października 2014

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa z powództwa spółdzielcza, na raty, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, należność na raty, brak obiektywnych kryteriów, konkretna sprawa, ogół kosztów, przywołane kryterium, prawny argument, rozstrzygnięcie o rozłożeniu, pozwany, odstąpienie od obciążania, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, szczególna sytuacja, koszt procesu, podstawa do braku, obowiązkowy sąd, zażalenie powódki, brak ustawowej definicji, trudna sytuacja
Zobacz»

VII Pz 45/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • na raty, rozłożenie należności na raty, zadłużenie finansowe, pozwany, strona powodowa w związku, obowiązek poniesienia kosztów procesu, ratalna spłata, ciężka sytuacja materialna, częściowy zwrot kosztów procesu, zażalenie, uzasadniona podstawa do obciążenia, rata zasądzonej należności, zaskarżone orzeczenie w pełni, ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów, znaczenie przy rozstrzygnięciu, koszt postępowania poprzez zasądzenie, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, ocena możliwa, minimalny nakład, dalsze zadłużanie
Zobacz»

V ACa 1290/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin zapłaty w transakcjach, transakcja handlowa, na raty, pozwany, odstąpienie od obciążania, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie nakazowe, spółka komandytowa, cofnięcie pozwu, wniesienie apelacji, rozłożenie należności na raty, wysokość raty, brak formalny apelacji, treść zaskarżonego wyroku, warszawa, pozwany koszt, finansowe placówki, specyfikę placówki, nakaz zapłaty, koszt procesu
Zobacz»

V Ca 423/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 18 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata, miesiąc następny, mazur, data wydania wyroku sądu, miesięczna rata płatna, pozwany obowiązek, równa miesięczna rata, pozwany, opóźnienie płatności, adres poczty, miesiąc po uprawomocnieniu, eksploatacja mieszkania, przyjęta podstawa prawna, zbędne powtarzanie, wydanie wyroku sądu okręgowego, sporny lokal mieszkalny, odsetka na wypadek opóźnienia, mowa w apelacji, zaległa opłata, koszt postępowania apelacyjnego
Zobacz»

VIII U 273/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 maja 2021

Data publikacji: 30 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie odwołania, pandemia, odwołanie w związku, trudna sytuacja majątkowa, wnioskodawca, sprawa do sądu, osiągnięcie konsensusu, konieczność kierowania, aktualna trudna sytuacja, na raty, organ rentowy, spłata w ratach, system ratalny, jednorazowa zapłata, własne poczucie sprawiedliwości, pierwszeństwo w zaspokojeniu, dopuszczalność zastosowania, decyzja we, rozłożenie na raty należności, rozłożenie świadczenia na raty
Zobacz»

I C 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, spłata zadłużenia, na raty, zwłoka w zapłacie należności, umorzenie postępowań, zgoda na spłatę zadłużenia, koszt procesu, powodowy zakład, cofnięcie powództwa, otrzymanie pozwu, województwo, ograniczenie żądania pozwu, przelew, pierwsza wpłata, skuteczne cofnięcie pozwu, faktura, wezwanie do zapłaty, dzień wytoczenia powództwa, roszczenie w zakresie kwot, płatność
Zobacz»

VI Gz 258/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 1 lutego 2018

Data publikacji: 13 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • życiowa strona, znaczny koszt, sytuacja majątkowa, damy powodu, pierwsza czynność, pozwany, urlop macierzyński, majątkowa strona, kwestia aktualnej sytuacji, nakaz zapłaty, zapłata za wykonane świadczenie, sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, sytuacja ekonomiczna, postanowienie, spłata należności w ratach, koszt po stronie powoda, strona zwolnienia od kosztów, ocena wystąpienia przesłanek, zażalenie, przytoczone wskazanie
Zobacz»

I ACa 232/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2012

Data publikacji: 25 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • depozyt, ugoda, prawo do budynków, pozwany, konto depozytowe, rata, zobowiązanie zapłaty, koncertant, zdeponowana kwota, rozstrzygnięcie o kosztach zastępstwa, konto powoda, podpisanie umowy, budynek mieszkalny i garaż, czerwiec, wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z zeznań, część ceny, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa, nabywca, umowa sprzedaży, koncepcja
Zobacz»

VI Cz 885/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata, postanowienie odnośnie kosztów, niskie świadczenie emerytalne, obowiązek zwrotu kosztów procesu, odstąpienie od obowiązku ponoszenia, zażalenie, sytuacja osobista, najwyższa ocena, suwerenne uprawnienie sądu, przedmiot rozważań sądu rejonowego, kontrola orzeczenia sądu, pozwany obowiązek, należność wobec powoda, ocena okoliczności rozpoznawanej sprawy, podstawa zwolnienia od kosztów, przedmiot kontroli instancyjnej, sytuacja wynikająca z charakteru, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, rozpoznawanie środka, charakter dyskrecjonalny
Zobacz»

VIII Gz 463/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, górnik, płatność pierwsza, rata, pozwany, zażalenie, transakcja handlowa, centrum, uzyskanie środka, fatalna sytuacja, narodowy fundusz zdrowia, koszt postępowań zażaleniowy, zamiar wystąpienia z powództwem, całokształt współpracy, prolongata terminu zapłaty należności, brak spłaty należności, proces, odsetka ustawowa za opóźnienie, podjęcie informacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Przybyła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Wicki,  Sylwia Kamińska
Data wytworzenia informacji: